Guía Empresarial

Albanelería. Fernando Abella López

Santalla, 1

Tfno.: 982 54 11 49

 

Albanelería. Antonio Arias Vigo

Bidul, 11 – Aldosende

Tfno.: 616 30 88 05

 

Albanelería. Luis Díaz López

Pedreira,2 – Laxe

Tfno.: 982 15 75 19 / 680 26 01 02

 

Albanelería. José Manuel López Arias

Nai, San Vicente

Tfno.: 676 01 27 32

 

Albanelería. Eliseo López Rodríguez

Rosende, 3 – San Vicente

Tfno.: 982 16 79 01 / 626047295

 

ALBERGUE MERCADOIRO

Tfno.: 982 54 53 59

Mercadoiro nº 2 -  Camiño de Santiago km. 95

www.mercadoiro.com

 

Almacéns Bergantiños S.L.

Material de Construcción e Saneamento. Ferraxería

Rúa Pedro López Rivera nº 14

Tfno.: 982 54 10 17 / 626 91 67 24

Fax: 982 54 10 17

 

Almacén O Guimarás - Uteco

José López González

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 78

Tfno.: 982 54 10 07 / 676 96 96 72

 

AUTOCARES Manuel López López

San Vicente, 16

Tfno.: 982 54 10 78 / 669 84 95 16

 

BAR AJAR

Tfno.: 982 54 12 54

Mosteirovello, 11

 

BAR EGO

Tfno.: 982 54 10 58

Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 17

 

BAR RUXIDOIRA

Tfno.: 982 54 10 89

Rúa da Veiga nº 8

 

BAR XESMA

Tfno.: 982 54 11 61

Rúa Pedro López Rivera, nº 5

 

CASA DE TURISMO RURAL CIMADEVILA

Tfno.: 982 54 10 04 / 54 12 16

Cimadevila, 2 – Vilaragunte

 

CASA DE TURISMO RURAL O’ FOILEBAR

Tfno.: 982 10 56 03 / 627 95 01 05

Foilebar nº 5

 

Carrocerías Cal C.B.

Fabricación de remolques

Tfno: 982 54 10 56

Rúa do Muíño nº 6

 

COOPERATIVA COGASAR

A Gándara – Barán s/n – 27611 Paradela (Lugo)

Tfno:  982 18 75 79 / Fax: 982 18 75 43

 

COOPERATIVA LEIRA

Tfno.: 982 54 13 14 / Fax.: 982 54 13 15

Bariz, s/n – Castro de Rei

27611 Paradela (Lugo)

e-mail: cooperativafeasita@yahoo.es

            leira@delagro.org

Presidente: D. Albino López Rodríguez

 

COOPERATIVA LEITEIRA DE PARADELA

Randulfe nº 3 - 27611 Paradela (Lugo)

Tfno.:982 15 75 32

Presidente: D. Arturo López López

 

COOPERATIVA SANTA EULALIA

Tfno.: 982 15 75 77

Santalla – 27611 Paradela

Presidente: D. Manuel Fernández Rodríguez

 

COMERCIAL VETERINARIA “ZOOFIT”

Víctor Rodríguez Rodríguez

Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 76

Tfno.: 982 54 12 10

 

COMPRA VENDA DE GANDO

Antonio Amando Rivas Castedo

Rúa do Toural nº 2

Tfno.: 982 54 11 78 / 679 44 25 30

 

Comercio Casa da Costa

Antonio Arias Rodríguez

Mosteirovello, 3 – Castro de Rei

Tfno.:982 54 11 50

 

CMVMC GÁNDARAS PARROCHA

Presidente: Aníbal López López

Tfno.: 982 54 51 10

 

CMVMC ALTO DA SERRA

Presidente: Jesús López Álvarez

Tfno.: 671 82 47 14

 

CMVMC SANTA CRISTINA

Presidente:  Manuel Abella Fernández

Tfno.: 982 18 70 42

 

Construccións e Contratas Pérez. S.L.

Almacén de Construcción e Saneamento

Mosteirovello

Tfno.: 982 54 10 22 / 659 98 81 05

 

Construccións Golás López S.L.

Manuel López Rodríguez (Zapa)

Rúa A Veiga nº 23

Tfno.: 982 54 10 24 / 617 40 35 44

 

Construccións e Reformas López Campo S.L.

(Agustín)

Campo, Toexe nº 6

Tfno.: 982 15 75 81/ 696 96 93 31

 

Construccións e Saneamentos María Paz

María Paz Fernández Pérez

Rúa da feira nº 19

Tfno.: 982 54 10 11

 

Dislofer S.L. Distribuidor Pradalia

Piensos Paradela S.L.

Emilio López Carreira

O Gandarón s/n

27611 Paradela (Lugo)

Tfno.: 982 54 11 53 / 982 54 11 41

Fax: 982 54 12 03

e-mail: elcparadela@terra.es

 

DROGUERÍA

Piedad Pérez Fernández

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 19

Tfno.: 982 54 11 25

 

elaboración e montaxe de estruturas metálicas

Antonio Rodríguez López

Tfno: 982 18 90 36 / 639 81 46 47

Cortiñas, 7 – Barán

 

ELECTRICISTA. Isidro Porta López

Rúa da feira nº 5

Tfno.: 982 54 12 38 / 619 32 26 51

 

ELECTRICISTA. Juan López López

Ferreiros, 8

Tfno.: 607 98 88 20

 

Fabricación Arias

Fabricación de envases e embalaxes de madeira.

Cesar Fernández Arias

Cerxal, 2 – Santalla

Tfno.: 982 15 75 85 / 639 98 68 92

 

Fabricación de foles

José Miragaya Bayo

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 48

Tfno.: 982 54 10 49

Páxina web: www.fuellesmiragaya.com

E-mail: fumipa@fuellesmiragaya.com

 

Fabricación de portas.

Roberto López Vázquez

Mosteirovello

Tfno.: 620 85 76 81

 

Ferraxería Celeiro

José Manuel López Pérez

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 84

Tfno.: 982 54 12 06 / 676 96 96 66

 

Fontanería e calefacción.

Amadeo Fernández Gesto

Espiño, Castro de Rei

Tfno.: 982 16 70 27

 

Fontanería e calefacción

Francisco González Pérez

Bidueiro nº 2 – Castro de Rei

Tfno.: 982 15 70 94 / 646 63 06 29

 

Fontanería e calefacción.

Raúl Cerviño Castro

Mosteirovello nº 16

Tfno: 982 54 10 32

 

FUNERARIA. María Emilia Álvarez Rodríguez

Rúa da feira nº1

Tfno.: 982 54 10 09

 

Ganados González López S.L.

Outeiro, nº 5 Barán

Tfno.: 982 54 10 02 / 649 84 03 13

 

Mapfre

Oscar Mato Álvarez

Rúa Pedro López Rivera nº 4

Tfno.: 982 54 10 30

 

Material de construcción. Nuria Pérez

Mosteirovello

Tfno.: 982 54 10 22 / 636830933

 

Migamad

Fabricación taboleiros para construcción.

Miguel Gallego López

O Gandarón

www.bandejasmigamad.com

Tfno.: 982 54 52 03 / 696 80 07 94

Fax: 982 54 52 97

 

Mobles Sindín

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 57

Tfno:  982 54 10 66 / 982 54 12 97/ 609 94 46 76

 

Montaxes Lagoa. Enerxía Eólica e Solar

Rúa  da feira nº 14

Tfno.: 982 16 87 09

 

Movementos de terras

Toirán Méndez S.L.

Castrelo, 4 – Laxe

Tfno.: 982 54 10 82 / 639 88 69 17

 

PANADERÍA MODESTO Y KETTY

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 26

Tfno.: 982 54 11 85

 

PASTELERÍA SAN MIGUEL

Rúa Pedro López Rivera nº 24

Tfno.:982 54 10 54

 

PARRILLADA VEIGA

María Pérez Fernández

Tfno.: 982 54 10 00

R/ Cabaleiros de Santiago, nº 7

 

PERRUQUERÍA

María Aurea López Armesto

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 93

Tfno.: 982 54 11 38

 

PERRUQUERÍA

Marta Rodríguez Vázquez

Mosteirovello

Tfno.: 982 54 10 32

 

Perruquería Cabelos´s

Mª José Díaz Pérez

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 52

Tfno.: 982 54 15 06

 

Pinturas. Isidro Fernández López

San Vicente nº 12

Tfno.: 982 54 11 62 / 619 32 27 17

 

Pinturas. José Manuel Golás Pérez

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 5

Tfno.: 982 54 10 63 / 630 36 56 10

 

Portocarreira Construccións S.L.

Lucense de anclaxes. Perforacións, amarres de muros e pilotes, gunitados.

Portocarreira, 8

Tfno.: 606 97 87 52 / 982 21 46 89

e-mail: portocarreira@portocarreira.net

 

RESTAURANTE O MESÓN DO LOIO

Tfno.: 982 54 50 12

Loio, 1

Pensión residencia

www.mesondoloyo.com

 

RESTAURANTE RÍO LOIO

Restaurante O Roberto

Tfno.: 982 54 50 51

Loio

 

RESTAURANTE CASA CRUCEIRO

Tfno.: 982 54 12 40

Ferreiros, 2

 

RESTAURANTE O MIRALLOS – MANUEL

Tfno.:  639 01 06 96

Mirallos, nº 1 – Ferreiros

 

RESTAURANTE PEDRO Pérez Veiga.

Tfno.: 982 54 11 05

R/ Cabaleiros de Santiago, nº 40

 

Supermercado CLAUDIO

Domingo González González

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 74

Tfno.: 982 54 11 77

 

Supermercado UDACO

Mª Luisa González Pérez

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 77

Tfno.: 982 54 11 68

 

Talleres Angel

Carpintería Metálica

Cortiñas, 6 - Barán

Tfno/ Fax.: 982 15 77 19 – 650 13 43 41

 

Talleres Carballo

Manuel López Rodríguez

Barán nº 5

Tfno; 982 15 77 20 / 629 14 31 78

 

taller de carpintería de aluminio e madeira.

Carlos Rodríguez López

Bariz, nº2 - Feasita

Tfno.: 982 54 12 81

 

taller de carpintería metálica e reparación de apeiros agrícolas

José Luis Rodríguez Pérez

Taller de carpintería metálica e reparación de apeiros agrícolas 

Casanova, 4 – Bacorelle, 27611 Paradela

Tfno:  982 15 70 62 / 660022774

 

Taller mecánico David Rodríguez Díaz

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 37

Tfno.: 982 54 10 06 / 982 54 11 08


Taller mecánico Paradela Jocar  S.L.L.

Rúa San Pedro nº 4 - 27611 Paradela

Tfno: 982 54 15 33

 

TALLERES PEDRO

Mecánica en xeral. Fabricación e reparación de apeiros agrícolas.

Pedro Díaz López

Tfno: 982 54 13 07 / 636 35 13 88

Eirexe, 3 – San Vicente

 

Talleres Ramiro

Mecánica e electricidade

Miguel Angel Rodríguez Fernández

Tfno: 982 54 11 26

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 109

27611 Paradela (Lugo)

 

Talleres Rivera

Lino Rivera Rodríguez

Loio, 2 – 27611 Paradela (Lugo)

Servicio Grúa 24 horas

Tfno.: 982 54 52 50

 

TENDA E ESTANCO. Casa Nai

María Fe López González

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 66

Tfno.: 982 54 11 21

 

tenda e estanco. María Olga Rodríguez López

Mosteirovello, 19 Castro de Rei

Tfno.: 982 54 10 71

 

TRANSPORTE Arsenio López Abella

Ferreira, 1 – Castro de Rei

Tfno.: 982 15 71 08 / 636 95 39 62

 

Transportes Domingo López López

Rúa Cortiñas nº 4

Tfno.: 982 54 12 74

 

TRANSPORTE Manuel Goyanes Gay

Cortes, 11

Tfno.: 982 54 51 28 / 689 72 86 41

 

Transportes Ramiro Rodríguez López

Rúa da feira nº 19

Tfno.: 982 54 10 11

 

XESTEGA ENXEÑERÍA AGROFORESTAL

Sonsoles López Izquierdo, Tfno.: 677 56 91 08

Pablo Peixoto Torres, Tfno.: 606 59 53 87

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 38

Tfno: 982 54 15 12

 

ZAPATERÍA

Mª Cruz Julia López Pérez

Rúa da feira nº 23

Tfno.: 982 54 11 08