Servizos Municipais

Casa  do Concello

1.- SERVIZOS SOCIAIS

Traballadora Social
Casa do Concello.

Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15.

27611 Paradela.

Tfno.: 982 54 11 01 / 982 54 12 32.

Fax.: 982 54 12 32 / 982 54 12 07.

 

 

Auxiliares de Axuda a Domicilio
Os servizos sociais realizan o desenvolvemento das prestacións básicas dos servizos sociais comunitarios: información, orientación e asesoramento, axuda a domicilio, prevención e inserción, aloxamento alternativo.

 

Centro Socio-Cultural Manuel Oreste Rodríguez López2.- OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL

Centro Socio-Cultural Manuel Oreste Rodríguez López

Rúa Fraga Iribarne nº 5.
Tfno./ Fax: 982 54 10 96.

O Servicio municipal de información xuvenil presta axuda e asesoramento a todos aqueles mozos e mozas do Concello que estean interesados en materias de estudos, bolsas, viaxes, intercambios (nacionais e internacionais) así como tramitacións de carné xove.

 

Casa   do Concello

3.- TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO

Casa do Concello

Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela
Tfno.: 982 54 11 01 / 982 54 12 32
Fax.: 982 54 12 32 / 982 54 12 07

A área de emprego ten como obxectivos principais contribuir á implantación das políticas activas de emprego e o apoio de iniciativas empresariais xeradoras de novos postos de traballo no ámbito local, mediante a información, asesoramento e asistencia a promotores e emprendedores. Así como o asesoramento a empresarios xa establecidos e a desempregados coa finalidade de contribuir a súa inserción laboral, elaboración e posta en marcha de programa.

 

4.- BIBLIOTECA PÚBLICA

Centro Socio Cultural Manuel Oreste Rodríguez López

Rúa Fraga Iribarne nº 5.
Tfno./ Fax: 982 54 10 96.
Conta este servizo, ademais da consulta en sala co préstamo de libros a domicilio, cos programas “Internet nas bibliotecas” e “Internet Rural”.

 

5.- XULGADO DE PAZ

Ubicado no Centro de Saúde.
Rúa da Feira nº 2.
27611 Paradela (Lugo).

 

Centro de Saúde

6.- CENTRO DE SAÚDE

Edif. Centro de Saúde.
Rúa da Feira nº 2.
27611 Paradela (Lugo).
Teléfono cita previa: 982 541 197.
PAC de Sarria: 982 530 958.

 

 

 

7.- CENTRO SOCIAL DE ALDOSENDE

 Centro Social de Aldosende

 

Mercado Gandeiro

8.- MERCADO GANDEIRO

Mercado Gandeiro

Praza do Mercado.
27611 Paradela (Lugo).

 

Cunha superficie construída de 2.350 m2 e dúas plantas, o mercado está habilitado para acoller a unhas 200 reses aproximadamente, en habitáculos semicerrados e polivalentes según as necesidades. Conta tamén con instalacións para servizos veterinarios e administrativos, salas de xuntas, etc. Existe ademais unha zona habilitada como aparcadoiro con máis de 100 prazas e servizo de desinfección de vehículos.

Aparcadoiro

O recinto está habilitado para impedir a entrada a todo aquel que non dispoña das acreditacións necesarias para garantir que o gando estea en óptimas condicións, o que se complementa co servizo de desinfección dos vehículos que entran no recinto feiral e cunha sala para aillar animais enfermos no caso de que fora necesario. Con todo elo garantízase que os animais estean en óptimas condicións hixiénico sanitarias e minimizase ó máximo o perigo de propagación de enfermidades.


Albergue de Peregrinos

9.- ALBERGUE DE PEREGRINOS

Albergue de Peregrinos

Ferreiros.
27611 Paradela (Lugo).

 

 

 

 

 

Instalacions Deportivas

10.- INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Piscinas

Rúa da Gándara.
27611 Paradela (Lugo).

 

Polideportivo
Rúa da Veiga.
27611 Paradela (Lugo).

 

Campo de Fútbol “O Gandarón”
O Gandarón.
27611 Paradela (Lugo).