• Galego
  • Español

Novas

Vostede está aquí

  • 07 Febreiro 2011
PROGRAMA DE AUTOCOMPOSTAXE

O Concello de Paradela está a poñer en marcha un PROGRAMA DE AUTOCOMPOSTAXE que ten por obxecto reducir o volume dos residuos que xeramos e o alto custo económico que supón a súa xestión e tratamento e que os veciños/a

ler máis ›
  • 26 Xaneiro 2011
DESPERFECTOS NA RUTA DO LOIO

A ruta do Loio, sendeiro PRG-14, está intransitable na ponte de Portocaneiro polos desperfectos sufridos debido a inclemencias metereolóxicas. Poderíase cruzar o río a través dunha árbore caída pero non é aconsellable para tódolos públicos.

ler máis ›
  • 28 Decembro 2010
III CONCURSO O NADAL CHEGA Ó TEU POBO

O Concello de Paradela ven de celebrar o seu III Concurso O Nadal chega o teu pobo, que se celebra co obxecto de incentivar a participación cidadá na ornamentación dos espazos públicos.

ler máis ›
  • 11 Mai 2010
XV EDICIÓN CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ

Reunidos no Salón de Sesións do Excmo. Concello de Paradela, sendo as  doce horas e trinta minutos do día nove de abril de dous mil dez, o xurado formado polos Señores D.

ler máis ›

Páxinas

Concello de Paradela