• Galego
  • Español

Guía de Servicios

Usted está aquí

CONCELLO DE PARADELA

Rúa Cabaleiros de Santiago, 15

Tel.: 982 54 11 01 / 96

Fax: 982 54 12 32

 

CASA NIÑO PITIÑOS (ANDREA GOLÁS DÍAZ)

Rúa da Veiga, 6

Tel.: 638 720 162

 

CEIP PLURILINGÜE SAN MIGUEL

Rúa da Veiga nº 6

Tel.: 982 870 631 / 32

 

CENTRO DE SAÚDE  

Rúa da feira nº 2

Tfno.: 982 54 11 97

Punto de Atención Continuada: 982 53 09 58 / 061

 

CENTRO SOCIOCULTURAL MANUEL ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ

(Biblioteca, Oficina de  Información Xuvenil) 

R/ Fraga Iribarne nº 5 

Tfno.: 982 54 10 96

 

CORREOS (OFICINA DE SARRIA)

982 53 07 93

 

ESTACIÓN DE SERVICIO RUXIDOIRA

Rúa Cabaleiros de Santiago, 4

Tfno.: 982 54 13 08

 

FARMACIA

Rúa Cabaleiros de Santiago,75

Tfno/ Fax: 982 54 11  57

 

GARDA CIVIL

Portomarín 982 54 50 02

Sarria: 982 53 04 74

 

OFICINA AGRARIA COMARCAL

Tfno.: 982 87 07 73

Veterinario 982 53 38 88

 

RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA DE PARADELA

Rúa Galicia, 3 - 27611 - Paradela (Lugo)

Tfnos.: 982 876 664 / 604 062 856

centrodiaparadela@troncoso.es

 

XULGADO DE PAZ DE PARADELA

Rúa Feira, 2 - Paradela

Tfno: 982 107 080 / 697 130 339

 

BANCOS

ABANCA

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 62

Tfno.: 982 54 10 16

 

AGENCIA BBVA

Agente Dª. Anabel Varela Paz

Rúa Manuel-Oreste Rodríguez López, 1 - Paradela

Tlfs: 982 54 12 36 / 679 217 633
 

PÁRROCOS

ANDREADE, BARÁN, VILARAGUNTE E CASTRO DE REI

D. Julio Fernández Doval

Gran Vía, 25 – 3º dta –  Sarria (Lugo)

Tfno: 669 38 57 74

 

FERREIROS, FRANCOS, LAXE, SAN FACUNDO, SAN MIGUEL, SAN VICENTE, STA. CRISTINA, SANTALLA, SUAR, ALDOSENDE

D. José Veiga Maceda

R/ Lugo nº 3 – Portomarín

Tfno:  982 54 50 42 / 648 00 94 08

 

LOIO, CASTRO SAN MAMEDE, CASTRO SAN MARTIÑO E CORTES

D. Francisco Moreiras Calvo

Dirección Igrexa Parroquial de San Nicolás de Portomarín

Portomarín (Lugo)

 

TAXIS

DÍAZ PELÁEZ, EMILIO (Parrillada A Veiga)

Rúa Cabaleiros de Santiago nº 5

Tfno: 982 54 12 31 / 679 44 49 96

 

FERNÁNDEZ CASTRO, ANTONIO

Tfno: 696 454 021

 

PÉREZ FERNÁNDEZ, JESÚS (Bar Xesma)

Rúa Pedro López Rivera nº 5

Tfno.: 982 54 11 61 / 686 80 81 83

 

TELÉFONOS PÚBLICOS

 

ALDOSENDE

Julio Arias Expósito

Colado, 6

Tfno.: 982 54 12 09

 

ANDREADE

José Luis López Abella

Andreade, 5

Tfno.: 982 54 10 75

 

BARÁN

Antonio López López

Cortiñas, 7

Tfno.: 982 18 79 86

 

Emilio Boado Pérez

Outeiro, 3

Tfno.: 982 54 10 65

 

Manuel Mourín Arias

San Pedro, 1

Tfno.: 982 18 79 57

 

CASTRO DE REI

Amando Rodríguez Veiga

Portocarreira, 4

Tfno.: 982 18 76 83

 

CASTRO SAN MARTIÑO

Luis Mato López

Outeiro, 1

Tfno.: 982 54 11 03

 

LAXE

José Argüello González

Moimentos, 3

Tfno.: 982 54 10 62

 

SANTALLA

 

Sara López López

Santalla, 3

Tfno.: 982 18 76 93

 

ASOCIACIÓNS

ANPA CEIP SAN MIGUEL

Presidenta: Sandra Rodríguez Blanco

 

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE PARADELA

Presidenta: Mª Sol Arias López

Tfno.: 626 749 793

 

ASOCIACIÓN CULTURAL E XUVENIL CASTRO DE REI

Presidenta: Laura Armesto Fernández

 

ASOCIACIÓN CULTURAL "O BARRIDO"

Presidente: D. José Manuel López Pérez

Tfno.: 982 54 12 06

 

ASOCIACIÓN DE DEFENSA SANITARIA GANDEIRA (ADSG)

Presidente: Dimas Gómez Losada

 

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE PARADELA

Presidenta: Rocío Domínguez Brea

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE VETERANOS DE PARADELA

Presidente: Óscar Sánchez López

 

ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE PARADELA

 

CAZADORES DE A TRAPA

Presidente: José Ramón Mato Varela

Tfno: 679 46 88 81

 

CAZADORES RIBEIRA DO LOIO

Presidente: Manuel Rodríguez Gay

Tfno.: 982 54 51 90

 

MOTOCLUB OS MOUCHOS

Presidente: Alfonso Bergantiños López

Tfno: 626 482 913

 

S.D. PARADELA

Presidente: Roberto López Rodríguez

Tfno.: 637 234 965