• Galego
  • Español

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Vostede está aquí

Período medio de pago primeiro trimestre 2021

 

Período medio de pago cuarto trimestre 2020

Período medio de pago terceiro trimestre 2020

Período medio de pago segundo trimestre 2020

Período medio de pago primeiro trimestre 2020

 

Período medio de pago cuarto trimestre 2019

Período medio de pago terceiro trimestre 2019

Período medio de pago segundo trimestre 2019

Período medio de pago primeiro trimestre 2019

 

Período medio de pago cuarto trimestre 2018

Período medio de pago terceiro trimestre 2018

Período medio de pago segundo trimestre 2018

Período medio de pago primeiro trimestre 2018

Orzamento 2018

 

Período medio de pago cuarto trimestre 2017

Modificación por transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto

Modificación por suplemento de crédito por aplicación de superávit orzamentario

Período medio de pago terceiro trimestre 2017

Período medio de pago segundo trimestre 2017

Período medio de pago primeiro trimestre 2017

Orzamento 2017

          - Orzamento de 2017

          - Bases de execución

          - Anexo de persoal

          - Anexo de inversión

 

Liquidación Orzamento 2016

Período medio de pago cuarto trimestre 2016

Período medio de pago terceiro trimestre 2016

Modificación de crédito nº 8 2016  - Transferencia distintas áreas de gasto

Período medio de pago segundo trimestre 2016

Período medio de pago primeiro trimestre 2016

Plan Económico-Financeiro 2016

Orzamento 2016

 

Período medio de pago cuarto trimestre 2015

Orzamento 2015

Liquidación Orzamento 2015

Conta xeral 2015

 

Orzamento 2014

Liquidación Orzamento 2014

Conta Xeral 2014

 

Información sobre Facturación Electrónica

 

Modificación 2/2015: Transferencia de crédito distintas áreas de gasto

Modificación 3/2015: Suplemento de crédito

Modificación 9/2015: Transferencia de crédito distintas áreas de gasto