• Galego
  • Español

Servizos Municipais

Vostede está aquí

1.- SERVIZOS SOCIAIS

Casa  do Concello

 

Traballadora Social / Casa do Concello.

Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15.27611 Paradela.

Tfno.: 982 54 11 01 / 982 54 12 32.
Fax.: 982 54 12 32.

Auxiliares de Axuda a Domicilio

Os servizos sociais realizan o desenvolvemento das prestacións básicas dos servizos sociais comunitarios: información, orientación e asesoramento, axuda a domicilio, prevención e inserción, aloxamento alternativo.

 

2.- OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL E BIBLIOTECA PÚBLICA

Centro Socio-Cultural Manuel Oreste Rodríguez López

Centro Socio-Cultural Manuel Oreste Rodríguez López

Rúa Fraga Iribarne nº 5.
Tfno./ Fax: 982 54 10 96.

O Servicio municipal de información xuvenil presta axuda e asesoramento a todos aqueles mozos e mozas do Concello que estean interesados en materias de estudos, bolsas, viaxes, intercambios (nacionais e internacionais) así como tramitacións de carné xove.

Biblioteca: Conta este servizo, ademais da consulta en sala co préstamo de libros a domicilio, cos programas “Internet nas bibliotecas” e “Internet Rural”.

 

3.- XULGADO DE PAZ

Ubicado no Centro de Saúde

Rúa da Feira nº 2.
27611 Paradela (Lugo).
Tfno.: 982 107 080

 

4.- CENTRO DE SAÚDE

Centro de Saúde

Edif. Centro de Saúde

Rúa da Feira nº 2.
27611 Paradela (Lugo)

Teléfono cita previa: 982 541 197.
PAC de Sarria: 982 530 958.

 

5.- CENTRO SOCIAL DE ALDOSENDE

 Centro Social de Aldosende

 

6.- MERCADO GANDEIRO

Mercado Gandeiro

Mercado Gandeiro

Praza do Mercado.
27611 Paradela (Lugo).

Cunha superficie construída de 2.350 m2 e dúas plantas, o mercado está habilitado para acoller a unhas 200 reses aproximadamente, en habitáculos semicerrados e polivalentes según as necesidades. Conta tamén con instalacións para servizos veterinarios e administrativos, salas de xuntas, etc. Existe ademais unha zona habilitada como aparcadoiro con máis de 100 prazas e servizo de desinfección de vehículos.

Aparcadoiro

O recinto está habilitado para impedir a entrada a todo aquel que non dispoña das acreditacións necesarias para garantir que o gando estea en óptimas condicións, o que se complementa co servizo de desinfección dos vehículos que entran no recinto feiral e cunha sala para aillar animais enfermos no caso de que fora necesario. Con todo elo garantízase que os animais estean en óptimas condicións hixiénico sanitarias e minimizase ó máximo o perigo de propagación de enfermidades.

 

7.- ALBERGUE DE PEREGRINOS

Albergue de Peregrinos

Albergue de Peregrinos

Ferreiros.
27611 Paradela (Lugo).

 

8.- INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Instalacions Deportivas

Piscinas

Rúa da Gándara.
27611 Paradela (Lugo).

Polideportivo

Rúa da Veiga.
27611 Paradela (Lugo).

Campo de Fútbol “O Gandarón”

O Gandarón.
27611 Paradela (Lugo).