• 31 Jul 20

PERÍODO MEDIO DE PAGO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no segundo trimestre de 2020 no Concello de Paradela foi de 6,96 días.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de 5,27 días e o importe dos pagos realizados foi de 252.741,14 €.

O ratio de operación pendentes foi de 8,49 días e o importe dos pagos pendentes foi de 279.792,25 €.

Descargar PMP2 2020 (PDF)