• 09 May 24

Cursos gratuítos para mulleres organizados por AFAMMER-LUGO

A Federación de Mulleres do Rural da Provincia de Lugo AFAMMER-LUGO, propón a realización de cursos gratuítos, dirixidos preferentemente a mulleres, no noso Concello. Estos cursos están organizados dentro do Plan Corresponsables, a través dun  Convenio de colaboración de AFAMMER-Lugo coa Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia

Se estás interesada en participar en algunha destas accións formativas incríbete no Concello no teléfono 982 541 101 (Departamento de Servizos Sociais). Para que algún destes cursos se leve a cabo ten que haber un mínimo de 8 participantes e poderanse levar a cabo entre maio e novembro de 2024.

  *   Primeiros auxilios de 5 horas de duración

  *   Primeiros auxilios pediátricos de 5 horas de duración

  *   Prevención de accidentes domésticos de 2 horas de duración

  *   Nutrición e alimentación conscente de 5 horas de duración

  *   Manipulador de alimentos de 4 horas de duración

  *   Competencias parentais 5 horas de duración

  *   Conciliación e corresponsabilidade de 5h de duración

  *   Competencias dixitais básicas para o emprego de 10 horas de duración

  *   Acoso escolar y ciberacoso de 6 horas de duración

  *   Técnicas de estudio de 6 horas de duración