• 10 Nov 23

Operacións de vixilancia e inspección do territorio

Informamos de que a APLU está a realizar operacións de vixilancia e inspección do territorio mediante fotografías para detectar posibles infraccións urbanísticas.

Esta acción corresponde ao Plan de Inspección Urbanística 22-23 neste ámbito territorial.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística encárgase das competencias do solo rústico no territorio galego.