• 06 Jul 17

PERIODO MEDIO DE PAGO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no segundo trimestre de 2017 no Concello de Paradela foi de –13,23 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -13,16 días e o importe dos pagos realizados foi de 142.145,79 €

O ratio de operacións pendentes foi de -27,80 días e o importe dos pagos pendentes foi de 665,91 €.

Descargar Período Medio de Pago (PDF)