• 24 Feb 15

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA OCUPAR, CON CARÁCTER TEMPORAL, UNHA (1) PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO DO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POR PARADELA, A XORNADA COMPLETA POR UN PERÍODO DE NOVE MESES

Publicación lista provisional de admitidos e excluidos, prazo de subsanación de errores ou defectos da documentación presentada polos participantes outorgándolle un prazo de dez días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na súa páxina web (www.paradela.es).

 

Designación dos membros do Tribunal; data, hora e lugar de realización da proda indicada nas Bases da selección de persoal laboral para ocupar, con carácter temporal, unha (1) praza de operario de servizos para actuacións de limpeza e mantemento do Camiño Francés ao seu paso por Paradela, a xornada completa por un período de nove meses.

 

Listaxe provisional de admitidos (PDF)