• 12 Mar 15

NOTAS DO EXAME DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA OCUPAR, CON CARÁCTER TEMPORAL, UNHA (1) PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE LIMPIEZA E MANTEMENTO DO CAMIÑO FRANCÉS

Á vista do exercizo realizado polas persons que se presentaron ó exame se obtén o siguiente resultado.