• 12 Mar 15

RESULTADO FINAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA OCUPAR, CON CARÁCTER TEMPORAL, UNHA (1) PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE LIMPIEZA E MANTEMENTO DO CAMIÑO FRANCÉS

O resultado final do proceso pode descargarse aquí.