• 14 Oct 15

PERIODO MEDIO DE PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no terceiro trimestre de 2015 no Concello de Paradela foi de -18,33 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -13,90 días e o importe dos pagos realizados foi de 217.883,383 €.

O ratio de operacións pendentes foi de -28,71 días e o importe dos pagos pendentes foi de 93.006,497 €.

 

Ver datos en pdf