• 20 Oct 15

CONVOCATORIA DO PROCESO DE ACCESO A UNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CORRECIÓN DE ERROS