• 22 Jan 16

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS; DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL; DATA, LUGAR E HORA DO PROCESO DE ACCESO A UNHA PRAZA DE ESCALA: ADMINISTRACIÓN XERAL; SUBESCALA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GRUPO C2, CON CARÁCTER INTERINO.