• 25 Feb 16

PROCESO DE SELECIÓN PRAZA DE ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER INTERINO.