• 11 Mar 16

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR EN RÉXIME DE INTERINIDADE, UN POSTO DE ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL; SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CD. 18