• 13 Oct 16

PERIODO MEDIO DE PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2016 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no terceiro trimestre de 2016 no Concello de Paradela foi de –15,18 días respecto dos 30 días máximos que establece a legislación vixente.

 

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -14,70 días e o importe dos pagos realizados foi de 112.877,77 €.

 

O ratio de operacións pendentes foi de -18,97 días e o importe dos pagos pendentes foi de 14.191,17 €.

 

Descargar información PMP terceiro trimestre 2016  (PDF).