• 28 Oct 16

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE DAS OBRAS AGADER

 En cumprimento do disposto nas obrigas de información e publicidade, ao abeiro da Resolución do 25 de xaneiro de 2016 pola que se aproba pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020.

 

Para a realización da obra “MEJORA DE CAMINOS MUNICIPALES DE ACCESO A EXPLOTACIONES AGRARIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE PARADELA”, outorgouse unha subvención polo importe de 81.968,00 €, sendo o I.V.E. correspondente financiado con cargo aos recursos propios do Concello de Paradela.

 

As obras realizáronse pola empresa Leal y Villamor S.L., presentando a documentación requerida e aprobándose a conta xustificativa das actuacións realizadas, pola Xunta de Goberno Local na sesión do 13 de outubro de 2016.