• 19 Apr 22

ACORDO do 6 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo: Parque Eólico de Paradela

ACORDO do 6 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico Paradela, nos concellos de Paradela, Bóveda, Sarria e O Saviñao (expediente IN408A 2019/005).

Descargar en formato PDF