• 22 Jun 21

Activación Carné Xove

Para facilitar o proceso de activación do Carné Xove, está a dispor do usuario un formulario na páxina web de Xuventude da Xunta. Comunicarase por correo electrónico o seu número de carnet, de modo que poida escribilo a man na propia tarxeta, e dese xeito ter o documento activado:

http://xuventude.xunta.es/carnes-para-a-mocidade/carne-xove/solicitude-da-activacion-do-carne-xove