• 06 Apr 21

BANDO: OBRIGAS DE XESTIÓN DE BIOMASA

A  Lei 3/2007,  do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (LPDCIF), ten como un dous  seus  obxectivos actualizar ou  réxime  xurídico da loita contra os incendios no medio rural, integrando  nel a prevención e a extinción, ademais da protección da poboación, das infraestruturas e das instalacións agrarias.

Descargar bando (PDF)