• 14 Sep 23

BASES XXIX EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 04 de maio de 2023, aprobou as Bases da XXIX Edición do Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López. Modalidade: narrativa, poesía e Camiño de Santiago, co seguinte tenor literal: "BASES XXIX EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ".

Descargar bases