• 25 Aug 22

BASES XXVIII EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o 08 de xullo de 2022, aprobou as Bases da XXVIII Edición do Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López. Modalidade: narrativa, poesía e Camiño de Santiago, co seguinte tenor literal:

BASES XXVIII EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO MANUEL-ORESTE RODRÍGUEZ LÓPEZ.