• 01 Mar 21

ENOVACIÓN CARNÉ XOVE (2021) PARA MOZOS E MOZAS DE PARADELA

Nestes momentos a expedición da tarxeta para aqueles que lles urxa tramitala estase centralizando no Centro coordinador de información xuvenil de Santiago.

A expedición dos carnés neste momento reservase para causas moi xustificadas, posto que nos vindeiros meses chegaravos ás vosas casas de xeito totalmente gratuito, tanto aos usuarios actuais como a toda a mocidade en xeral.

Para calquera dúbida podédesvos poñer en contacto coa vosa Oficina de Información Xuvenil en Paradela.