• 10 Jan 18

PERIODO MEDIO DE PAGO NO CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no cuarto trimestre de 2017 no Concello de Paradela foi de –13,21 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -12,96 días e o importe dos pagos realizados foi de 478.161,11 €.

O ratio de operacións pendentes foi de -25,80 días e o importe dos pagos pendentes foi de 9.690,63 €.

Descargar PMP cuarto trimestre (PDF)