• 05 Apr 17

PERIODO MEDIO DE PAGO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no primeiro trimestre de 2017 no Concello de Paradela foi de –0,34 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

 

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -0,34 días e o importe dos pagos realizados foi de 242.244,45 €.

 

O ratio de operacións pendentes foi de 0,00 días e o importe dos pagos pendentes foi de 0,00 €.

 

Descargar datos en PDF