• 04 Apr 18

PERIODO MEDIO DE PAGO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no primeiro trimestre de 2018 no Concello de Paradela foi de –10,48 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -10,04 días e o importe dos pagos realizados foi de 130.488,20 €.

O ratio de operacións pendentes foi de -16,58 días e o importe dos pagos pendentes foi de 9.356,25 €.

Descargar información en PDF