• 22 Oct 18

PERIODO MEDIO DE PAGO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no segundo trimestre de 2018 no Concello de Paradela foi de 16,04.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de 19,32 días e o importe dos pagos realizados foi de 119.352,71 €.

O ratio de operacións pendentes foi de 11,48 días e o importe dos pagos pendentes foi de 85.853,32 €.

Descargar PMP segundo trimestre en PDF