• 08 Jul 19

PERIODO MEDIO DE PAGO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no segundo trimestre de 2019 no Concello de Paradela foi de 2,39 días.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de 0,84 días e o importe dos pagos realizados foi de 186.744,03 €.

O ratio de operacións pendentes foi de 9,10 días e o importe dos pagos pendentes foi de 43.291,05 €.

Descargar PMP segundo trimestre (PFD)