• 03 Oct 17

PERIODO MEDIO DE PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no terceiro trimestre de 2017 no Concello de Paradela foi de –17,46 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -17,07 días e o importe dos pagos realizados foi de 273.675,64 €.

O ratio de operacións pendentes foi de -21,81 días e o importe dos pagos pendentes foi de 24.273,09 €.

Descargar Período Medio de Pago terceiro trimestre (PDF)