• 13 Apr 22

Viveiro de Empresas de Paradela

O Concello de Paradela pon en funcionamento o viveiro de empresas,todos/as os/as interesados/as poden presentar as solicitudes ata o 4 de maio. O viveiro de empresas conta con 5 locais coas seguintes superficies:

  • Local 1: 172.38 m2
  • Local 2: 373.65 m2
  • Local 3: 353.12m2
  • Local 4: 353.12m2
  • Local 5: 344.91 m2

Todos estes locais contan con todos os servizos, como poden ser: oficinas, vestiarios, auga,luz.... Para máis información, achégate ás oficinas municipais ou no teléfono 982541101.

Publicación no BOP: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/05-04-2022.pdf#page=3