• 13 May 15

17 DE MAYO: III XIMNASTRADA DO CONCELLO DE PARADELA