• 13 May 15

17 DE MAIO: III XIMNASTRADA DO CONCELLO DE PARADELA