• 28 Jan 15

PERIODO MEDIO DE PAGO DO CUARTO TRIMESTRE DO ANO 2014 NO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no cuarto trimestre no Concello de Paradela foi de -9,80 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

 

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -11,97 días e o importe dos pagos realizados foi de 223.912,21 €.

 

O ratio de operación pendentes foi de -5,50 días e o importe dos pagos pendentes foi de 113.106,64 €.

 

Descargar PMP en pdf