• 06 Feb 15

EXPOSICIÓN PÚBLICA POLO PRAZO DUN MES DA APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DO PROCEDEMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS MENORES