• 12 Mar 15

RESULTADO FASE DE CONCURSO DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, UNHA PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO DO CAMINO FRANCÉS

Podes descargar os resultados aquí.