• 08 Nov 16

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE SUBVENCIÓNS INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS

Información e publicidade subvencións Instituto Enerxético de Galicia para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración local, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR Galicia 2014-2020.

 

En cumprimento do disposto nas obrigas de información e publicidade, ao abeiro da Resolución do Instituto Enerxético de Galicia de 10 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración local, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR Galicia 2014-2020.

 

Para a realización da obra “RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN PEREIRO, SANTALLA, CASTRO, NAI, BIDUEIRO, VEIGA E PORTOCARREIRA”, outorgáronse as seguintes axudas:

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN UNIFICACIÓN PEREIRO

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  4.537,50 euros

Concello…….………………………………………………..  1.512,50 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN SANTALLA

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  5.045,70 euros

Concello…….………………………………………………..  1.681,90 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CASTRO

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  5.336,10 euros

Concello…….………………………………………………..  1.778,70 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN NAI

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  5.045,70 euros

Concello…….………………………………………………..  1.681,90 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN BIDUEIRO

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  5.045,70 euros

Concello…….………………………………………………..  1.681,90 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN VEIGA

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  4.755,30 euros

Concello…….………………………………………………..  1.585,10 euros

 

- RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN PORTOCARREIRA

Administración Xeral da Comunidade Autónoma ……….…  5.045,70 euros

Concello…….………………………………………………..  1.681,90 euros

 

As obras foron adxudicadas a empresa ELECTROSARRIA, S.L.L.