• 30 Mar 17

AVISO RECOLLIDA DE ENSERES

José Manuel Mato Díaz, Alcalde-Presidente do Concello de Paradela (Lugo) INFORMA: Que co fin de dar solución, ao problema que se plántea para cada un dos nosos domicilios o desfacerse de obxectos que non son considerados residuos domésticos e como consecuencia, non poden ser depositados no contedor de lixo correspondente nin recollidos polo camión do lixo. O Concello decide establecer gratuitamente a recollida de enseres como colchóns, neveiras, lavadoras, etc. para o seu posterior traslado ao PUNTO LIMPO DE SARRIA.

 

Descargar bando en PDF