• 22 Oct 18

PERIODO MEDIO DE PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no terceiro trimestre de 2018 no Concello de Paradela foi de 14,33.

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de 16,23 días e o importe dos pagos realizados foi de 296.563,72 €.

O ratio de operacións pendentes foi de 6,31 días e o importe dos pagos pendentes foi de 70.316,73 €.

Descargar PMP terceiro trimestre en PDF