Actualidade

PROGRAMA ACCIÓN DE VERÁN 2017

Atópase aberto o prazo para que os mozos e mozas galegos participen no programa ACCIÓN DE VERÁN 2017, composta polas seguintes áreas de participación:

 

- CAMPAMENTOS para mozos e mozas de 9 a 17 anos.

- CAMPOS DE TRABALLO para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

- ACTIVIDADES para mozos e mozas de 18 a 30 anos.

 

EXPOSICIÓN PÚBLICA ORDENANZA VENDA AMBULANTE

Ábrese a exposición pública durante 30 días, da aprobación inicial da Ordenanza reguladora da Venda ambulante no Concello de Paradela.

 

Descargar ordenanza (PDF)

PERIODO MEDIO DE PAGO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 DO CONCELLO DE PARADELA

O período medio de pago no primeiro trimestre de 2017 no Concello de Paradela foi de –0,34 días respecto dos 30 días máximos que establece a lexislación vixente.

 

O ratio de operacións pagadas neste trimestre foi de -0,34 días e o importe dos pagos realizados foi de 242.244,45 €.

 

O ratio de operacións pendentes foi de 0,00 días e o importe dos pagos pendentes foi de 0,00 €.

AVISO RECOLLIDA DE ENSERES

José Manuel Mato Díaz, Alcalde-Presidente do Concello de Paradela (Lugo) INFORMA: Que co fin de dar solución, ao problema que se plántea para cada un dos nosos domicilios o desfacerse de obxectos que non son considerados residuos domésticos e como consecuencia, non poden ser depositados no contedor de lixo correspondente nin recollidos polo camión do lixo. O Concello decide establecer gratuitamente a recollida de enseres como colchóns, neveiras, lavadoras, etc. para o seu posterior traslado ao PUNTO LIMPO DE SARRIA.

 

AVISO RECOLLIDA DE PLÁSTICOS

Ponse en marcha a recollida de plásticos de silo e de invernadoiros para que os gandeiros poidan desfacerse dos plásticos sobrantes ou xa usados nas súas explotacións.

 

Descargar bando en PDF