• 21 Nov 12

CURSOS DO PLAN AVANZA

A Deputación Provincial de Lugo, en colaboración co Concello de Paradela e ao abeiro do Plan Avanza, vai impartir os días 26, 27 e 28 de novembro no Centro Sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López as seguintes actividades:

 

CURSO DE “INICIACIÓN Á INFORMÁTICA”, de 16 a 18 horas

CURSO: “EMPREGO, NA WEB ATOPARALO”, de 18 a 20 horas

 

Todas aquelas persoas que desexen asistir poderán anotarse no Concello de Paradela (Tfno. 982 54 11 01), no Centro Sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López (Tfno.982 54 10 96), a través do Centro de Innovación Social da Deputación de Lugo (Tfno. 982 22 51 86) ou na web http://www.deputacionlugo.org/formulariosDeputacion

 

Os cursos serán gratuítos e entregarase un diploma de asistencia.