• 25 Jan 13

UNIDADE MÓBIL SUPERVISIÓN E CONTROL, S.A. ITV NO CONCELLO DE PARADELA

Desprazarase unha unidade móbil de Supervisión e Control, S.A. ITV ao Concello de Paradela para realizar inspecciones periódicas a vehículos agrícolas, así como de obras e servizos que a súa velocidade máxima por construción non supere os 40 Km/h, a súa tara (peso en baleiro) no supere 8.000 Kg, ni exceda de 2.500 mm na súa anchura (SÓ VEHÍCULOS MATRICULADOS), serán os días seguintes:

 

 

DÍAS

HORA

LUGAR

30  de XANEIRO de 2013

9:00 a 13:30 h

15:30 a 18:00 h

Campo da Feira de

Castro de Rei de Lemos

 

31  de XANEIRO de 2013

9:00 a 13:30 h

Campo da Feira de

Castro de Rei de Lemos

 

1,4,5 e 6  de FEBREIRO de 2013

9:00 h a 13:30 h

15:30 h a 18:00 h

 

na vila de Paradela

7 de FEBREIRO DE 2013

9:00 h a 13:30 h

 

na vila de Paradela

 

 

PERIODOS DE INSPECCIÓN.

         Segundo sexa a antigüedade do vehículo, computada dende a súa primeira matriculación ou posta en circulación, os períodos de inspección son os seguintes:

- ATA OITO ANOS: EXENTO.

- DE OITO ANOS A DEZASEIS ANOS: CADA DOUS ANOS.

- MÁIS DE DEZASEIS ANOS: ANUAL.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- TARXETA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- PERMISO DE CIRCULACIÓN.

- CARTILLA DE INSCRIPCIÓN AGRÍCOLA NO SEU CASO.

 

DEFICIENCIAS HABITUAIS QUE PODEN SER SUBSANADAS ANTES DE PASAR INSPECCIÓN.

- Catadriópticos e reflectantes:

. Tractores: Non triangulares e de cor vermello na parte posterior.

. Remolque: Non triangulares e de cor vermello na parte anterior.

                                              Triangulares e de cor vermello na parte posterior.

- Correcto funcionamento e estado do sistema de sinalización e alumeado.

             - Espello retrovisor esquerdo (tractores e maquinaria automotriz).

- Número de bastidor e de motor limpos.

- Correcto funcionamento dos freos de servicio e estacionamento.

- Axeitado estado da plataforma de carga dos remolques.

- Mecanismos de dirección sen holguras excesivas.

- Esixencias das cadeas de unión entre tractor e remolque.

- Placas de velocidade máxima axeitadas (en remolque será de 25 Km/h).

 

         Segundo o Real Decreto 1428/03 tódolos tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz, vehículos de obras e servizos deberán montar independentemente da súa data de matriculación UNHA LUZ XIRATORIA (FAROLILLO) AMARILLO AUTO,  situada sobre o teito da cabina ou nun cabezal telescópico, polo tanto a partir do 1 de xaneiro de 2007 será obrigatorio levalo instalado nos mencionados vehículos.

 

            PARA SOLICITAR CITA PREVIA, NO TELEFONO: 881.920.980