• 30 May 14

CONCESIÓN PARA A EXPLOTACIÓN DO BAR-CAFETERÍA DA PISCINA MUNICIPAL DE PARADELA DURANTE O VERÁN

As empresas interesadas en presentar ofertas para contratar o servizo do Bar-Cafetería da piscina do Concello de Paradela poderá facelo durante un prazo de sete días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio de licitación no BOP de Lugo ( BOP núm. 121, 29 de maio de 2014).

 

Anuncio de Licitación (PDF)

Prego de Cláusulas Administrativas (PDF)

Prego de Prescripcións Técnicas (PDF)