PROCESOS DE SELECCIÓN

14/11/2016: PROCESO DE SELECCIÓN PROVISIÓN PRAZA DE OPERARIO CONDUCTOR DO CAMIÓN DA RECOLLIDA DE LIXO DO CONCELLO DE PARADELA, O ABEIRO DO REGULAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE PARADELA

Anuncio resultado proceso de selección (PDF)

 

30/09/2016: PROCESO DE SELECCIÓN PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLADORA SOCIAL DO CONCELLO DE PARADELA, CONTRATACIÓN TEMPORAL COAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE INTERINIDADE, O ABEIRO DO REGULAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO DO CONCELLO DE PARADELA

Anuncio resultado proceso de selección (PDF)

 

15/09/2016: PROCESO SELECCIÓN 2 PEÓNS CONTRATACIÓN AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016 (APROL RURAL)

Anuncio Convocatoria (PDF)

Anuncio lista definitiva e tribunal (PDF)

Anuncio valoración provisional (PDF)

Anuncio definitivo valoración méritos (PDF)

 

22/07/2016: CONVOCATORIA EN ORDE Á SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA OCUPAR, CON CARÁCTER TEMPORAL, UN (1) POSTO DE OPERARIO CONDUCTOR DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE PARADELA, A XORNADA COMPLETA.

Anuncio Convocatoria (PDF)
Bases proceso de selección (PDF)
Anuncio lista definitiva e tribunal (PDF)
Anuncio definitivo valoración méritos (PDF)

 

01/07/2016: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE TRES (3) OPERARIOS CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE PARADELA, EN CUMPRIMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE PARADELA, PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE OS ANOS 2016, 2017 E 2018, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020. ACTUACIÓN VEHÍCULO MOTOBOMBA.

Anuncio BOP Lugo (PDF)

Bases proceso de selección (PDF)

Anuncio lista definitiva e tribunal (PDF)

Anuncio provisional valoración méritos (PDF)
Anuncio definitivo valoración méritos (PDF)


03/06/2015: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DE UN/HA (1) SOCORRISTA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PARADELA

Anuncio BOP Lugo (PDF)

Bases proceso de selección (PDF)

Anexos (DOCX)

Anuncio lista definitiva e tribunal (PDF)

Anuncio provisional valoración de méritos (PDF)

Anuncio definitivo (PDF)

 

25/05/2016: PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 1 SOCORRISTA, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDEN DO 29 DE DICEMBRO DE 2015

Bases da convocatoria (PDF)

Anuncio lista definitiva e tribunal (PDF)

Anuncio valoración provisional (PDF)

Anuncio definitivo valoración méritos (PDF)

 

23/04/2016: PROCESO DE SELECCIÓN DUN/HA INFORMADOR/A TURÍSTICO PARA  ATENCIÓN E INFORMACIÓN AO PEREGRINO NO CAMIÑO FRANCÉS AO SEU PASO POLO CONCELLO DE PARADELA

Descargar bases (PDF)

Descargar anuncio do BOP (PDF)

Descargar Anexo I (DOC)

Descargar Anexo II (DOC)

Anuncio provisional valoración méritos (PDF)

Anuncio definitivo valoración méritos (PDF)


15/04/2016: PROCESO DE SELECCIÓN DE 2 PRAZAS DE OPERARIOS DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO CAMIÑO FRANCÉS

Descargar bases (PDF)

Descargar anuncio do BOP (PDF)

Descargar Anexo I (DOC)

Descargar Anexo IV (DOC)

Descargar lista definitiva admitidos, tribunal e data proba de selección
Descargar acta Concurso-Oposición (PDF)
Descargar acta Fase Concurso (PDF)
Descargar acta Fase Oposición (PDF)